Monday, December 3, 2007

OVT en 1915

Soldaten in de loopgraaf (waterverf) - Charles FOUQUERAY 1915OVT spreekt over 1915. Het eerste volle jaar van de oorlog. De verliezen zijn al zo enorm opgelopen dat er geen vergelijkingen meer te trekken vallen. Opnieuw wordt de vraag gesteld waarom de partijen niet gewoon stopten. Kennelijk is het niet zo makkelijk om uit een oorlog weg te lopen als je er eenmaal in zit; de antwoorden blijven onduidelijk.

Waaraan sterven de mannen eigenlijk? We denken altijd aan gevechten, maar in deze uitzending wordt er nog een oorzaak genoemd: geslachtsziekten. Toch zal 1915 het jaar blijven van de eerste gasaanvallen, van Gaillipoli en van de Lusitania.

Andere onderwerpen in deze uitzending zijn de kabinetscrisis van 1965, die ook wel de jenevercrisis wordt genoemd. Was er wel jenever in het spel? Of was het sherry, of hadden de ministers genoeg van elkaar? Verder aandacht voor de positie van rechters tijdens de Bezetting - werden rechters geconfronteerd met dezelfde dilemma's als burgemeesters?
Post a Comment