Tuesday, November 20, 2007

OVT - Monarchen, Duitsland, revolutie en ballingschap

OVT had op 18 november een keur aan onderwerpen die het allemaal verdienen voor het voetlicht gehaald te worden. Er was de Salon in Europa, waarbij naar aanleiding van het jaartal 1906, gesproken werd over de monarchieen van Europa, waarbij mijn aandacht, zoals gebruikelijk, vooral uitging naar Duitsland, maar waarbij Engeland en natuurlijk het oude Oostenrijk niet vergeten worden. Een charmante column van Cox Habbema, sluit aan bij het monarchenonderwerp.

Daarna gaat het over het Pannerdensch Kanaal, de economische, ecologische en militaire betekenis; over De Bontekoe, van historie, tot jongensboek, tot publieksfilm en ten slotte het tweede deel waarin Francisca Fangiday vertelt over haar leven (deel een was vorige week). Dit is het persoonlijk verhaal van een eenzame vrouw, verscheurd en heen en weer geslingerd in imperialisme, dekolonisatie, koude oorlog, culturele revolutie, asielzoeken en de problematiek van Derde Wereld autocratie. In een notedop.

No comments: