Tuesday, May 15, 2007

הכתובה - אפרים קישון

למה היינו בקמרי אמש?

קומדיה משעשעת
המתרחשת בישראל של שנות הששים.
גיבורי המחזה הם אלימלך(
שלמה בראבא) השרברב ואישתו שפרא (ענת וקסמן), יוצאי קיבוץ. בתם איילה (שירה קצנלבוגן) עומדת להתחתן עם רוברט (אבי גרייניק) נצר אקדמאי שמתכנן את החתונה בדיוק ליום ההולדת של אמו השלטנית. כדי לאשר את הנישואין על הכלה להציג את הכתובה של הוריה. אלימלך, שמנהגיו גסים אך לבו רך ושפרא עקרת בית שחוטא מדי פעם בתפירה לא בדיוק זוכרים מתי התחתנו ומי חיתן אותם. הם זוכרים שאהבו, שעברו לחדר משפחה וזהו זה.
לאחר חיפש והכתובה לא נמצאה מתחילים לחשוב שאולי לא התחתנו כלל.
איילה מציעה להורים להתחתן, מה שגורם לחשבון נפש מר אך קומי האם זה/זו הבן-זוג שהיו בוחרים אחרי עשרים וחמש שנה של נישואין כשניתן להם לבחור מחדש. שפרא מעקרת בית כנועה הופכת לאישה אסרטיבית שיודעת מה היא רוצה. השכנה האלמנה (רוזינה קמבוס) מנצלת את המצב ומנסה בכל קסמיה לפתות את אלימלך. קיבוצניק צעיר(דן שטג) שלא מבין למה הוא הגיע לבית המשפחה אך יודע טוב מאוד למה הוא נשאר, הבת. ובסוף כמו כל קומדיה כל בא על למקומו בשלום, אלימלך מגלה את אהובת לבו מחדש, הלו היא שפרא. הבת מבטלת את החתונה ומוצאת את עצמה בזרועות הקיבוצניק הצעיר. והשכנה היא מוצאת מושא צייד חדש, החתן שזה עתה נזרק. והכתובה.... אפילו אותה מצאו.

Post a Comment