Tuesday, June 12, 2007

Maurice de Hond bij Simek 's Nachts

Ik heb het vanuit Israel allemaal niet goed gevolgd. Ik had wel ergens opgevangen dat Maurice de Hond, de Mina Tzemach van Nederland, zich sterk maakte in de een of andere moordzaak, maar daar hield het ook wel mee op. Martin Simek nodigde Maurice uit om het eens allemaal voor me uit te leggen.


Er is een vraag die Simek wel vaker stelt, vooral aan verstokte idealisten die hun nek uitsteken: Is dit wel handig? Kan je het niet beter anders aanpakken? Het wordt duidelijk waar het De Hond om te doen is. Niet zo zeer om de Deventer moordzaak zelf, als wel waar die zaak exemplarisch voor is en dat is: de onbetrouwbaarheid van het onderzoek van het Openbaar Ministerie in het algemeen en het NFI in het bijzonder.

Niet zo lang geleden (29/10/2006) had Simek Professor Wagenaar te gast. Nog een wetenschapper die waarschuwt voor onbetrouwbare methodieken in het opsporingsonderzoek (verhoormethodes die bekentenissen creeren in plaats van losmaken). Toch gaat Wagenaar niet ten onder in een specifieke zaak, tenminste daar heb ik nog niets van gemerkt. Maurice de Hond daarentegen, naar het schijnt, is bezig zijn carriere en goede naam te verkwanselen en dus is de vraag van Simek wel heel relevant: Is dat nou handig?

Maurice geeft antwoord vanuit het perspectief van de vraag: hoe moet ik mij gedragen zodat ik de rest van mijn leven geen spijt ga krijgen van wat ik misschien niet heb gedaan? Simek kan meevoelen met die emotie, maar probeert het nog eens: en als je nou de tijd hebt om na te denken? Het antwoord van De Hond laat zich raden.

Ik kan met hem meevoelen. Ik heb het rechtssysteem in Nederland op mijn manier leren kennen. Ik heb stage gelopen bij de politie. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan in het Huis van Bewaring. Ik heb rechten gestudeerd en ook aan sociale wetenschappen en methoden en technieken van onderzoek geroken. Alles wat ik gezien heb, maakt dat Maurice's voorstelling van zaken me helemaal niet onwaarschijnlijk voorkomt. Ik heb meer respect voor Maurice de Hond dan ooit.
Post a Comment