Wednesday, December 19, 2007

Zoem - Podcast van Stichting IMET

De stichting IMET is gespecialiseerd in de behandeling van mensen die lijden aan angst-, dwang-, eet- of identiteitsproblemen. In haar instituut voor Mentaal-Emotieve Training worden mensen geholpen volgens de principes van de Canadese eetstoornisspecialist Peggy Claude-Pierre, aangepast aan de mogelijkheden van ambulante behandeling. De stichting brengt ook een podcast uit waarin de methode IMET wordt uitgelegd door ontwikkelaar Rob Zondag.

Deze podcast (genaamd 'zoem') wordt geproduceerd door de veelzijdige podcaster Maurice Zondag (familie van?). In de podcast laat Maurice Rob Zondag aan het woord, die daarbij stelselmatig over methode, praktijk en theorie van de behandeling spreekt. De podcasts komen min of meer maandelijks uit en duren ongeveer 45 minuten.

In zekere zin is Zoem met Wise Counsel te vergelijken, zij het dat de interviewer zelf geen psycholoog is en derhalve in mindere mate de monoloog van spreker Rob Zondag aanstuurt. Vergelijkbaar met de Jung Podcast is dat in elke episode dezelfde psycholoog aan het woord is en een en dezelfde discipline wordt besproken.

Share on Facebook

No comments: