Wednesday, October 28, 2009

Het heelal in een kwartier - Kritisch Denken

Een bijzonder geslaagde aflevering van de sceptische podcast Kritisch Denken vertelde de geschiedenis van het heelal binnen vijftien minuten. Kritisch Denken is een nederlandstalige podcast die merkbaar geinspireerd is op Engelse podcasts zoals onder meer The Skeptics' Guide to the Universe (SGU). (feed)

De maker van Kritisch Denken, de Vlaming Jozef van Giel werkt volgens een vastgelegd script dat op de website is terug te lezen (Het heelal in een notedop). Dat werkt in dit specifieke voorbeeld erg goed en levert de beste inleiding in de astronomie die ik me maar wensen kan. In andere gevallen versnippert het de podcast een weinig en brengt het Van Giel aan het hakkelen.

De podcast is begonnen in Februari 2009 en wie de afleveringen van het begin vergelijkt met die van het eind, kan een zeer positieve ontwikkeling waarnemen. Niet alleen heeft Van Giel het podcasten technisch onder de knie gekregen, maar heeft hij ook het drammerige van sommige andere sceptici weten te vermijden en een sfeer gecreeerd waarin we samen met hem soms ook op zoek zijn naar de kritische balans. Zoals bijvoorbeeld in de podcast over IJsland, waarin onverwachte wendingen worden gegeven aan de vraag wat ecologisch verantwoord leven is.
Post a Comment