Thursday, June 28, 2007

Nederlanders in de Armee - OVT podcast

De geschiedenis programma's van de VPRO, OVT, 'het spoor terug' en 'passages, passanten' roepen bij mij nog altijd warme herinneringen op. Zuinig bewaar ik de bandjes uit 1989 die ik bij de VPRO bestelde. Vier afleveringen van Passages Passanten getiteld: Oorlog was Voetbal, waarin Levy Weemoed ons meeneemt naar de eerste wereldoorlog in het algemeen en de slag aan de Somme (1 juli 1916) in het bijzonder. Een incident waarbij een Engelse compagnie de Duitse stellingen bestormde met een bal aan de voet, staat daarbij centraal. Het moet exemplarisch zijn voor de negentiende eeuwse naiviteit waarmee deze eerste twintigste eeuwse oorlog ingegaan werd.

OVT levert wekelijks twee uur radio die vervolgens ook als podcast beschikbaar komt. Helaas ben ik afgehaakt van deze serie. Het is te moeilijk om uit twee uur programmering een interessant element afzonderlijk te beluisteren en de twee uur als geheel is me te versnipperd en over het algemeen te weinig belangwekkend. Er is echter een uitzending die ik als een kostbaar juweel bewaar. Een thema uitzending van 25 december 2005.

In 1812 trok de armee van Napoleon op om Rusland te veroveren. In de gelederen van dit formidabele leger vochten niet weinig Nederlanders mee. Hun geschiedenis wordt gereconstrueerd aan de hand van brieven van betrokkenen waar OVT de hand op heeft weten te leggen. Hetzij uit de archieven van de Armee in Parijs, hetzij van nabestaanden die na een oproep van de VPRO met de epistels van overgrootvaders en achteroudooms kwamen aanzetten. Twee uur adembenemde history podcast. Helaas maken ze bij de VPRO nog maar zelden zulke thema-uitzendingen.

No comments: