Sunday, November 14, 2010

Bernard Freyberg - Veertien Achttien

De biografie van deze week in Veertien Achttien is over de Nieuwzeelandse ijzervreter Bernard Freyberg. Dit is het verhaal van een officier die met doodsverachting menig front in 14-18 bezocht heeft. Hij is een klassieke militaire held waarvan je er niet zoveel in de podcast van Tom Tacken tegenkomt.

Het cliche van de Eerste Wereldoorlog is veelal een verhaal van de dom rechtlijnige officieren die hun soldaten de dood injagen, vasthoudend aan 19e eeuwse mores en achterhaalde strategie. Of anders gaat het over de gelaten en ontnuchterde frontsoldaten die op de een of andere manier de modderhel proberen te overleven. Freyberg is enerzijds die frontsoldaat, maar hij wil maar niet ontnuchterd raken.

Het brengt Tom Tacken ertoe om zijn verhaal te vertellen met een stevige vleug van meewarigheid. Hoe indrukwekkender de vermetele manhaftigheid van Freyberg wordt, hoe meer het tegelijk ook wat potsierlijk is. Zelfs al zou je de man zelf zijn glorie laten dan tenminste is de grenzeloze bewondering voor hem, van onder meer Winston Churchill, een triest mechanisme dat de oorlog in stand houdt, zo lijkt Tacken te denken terwijl hij zijn tekst leest.

Veertien Achttien blijft een adembenemende podcast die internationaal zijn weerga niet kent. De traditionele media zouden er meer erkenning voor kunnen opbrengen. Misschien dat een korte verschijning van Tacken in het Journaal wat extra's zou kunnen brengen. Zie onderstaande video.Meer Veertien Achttien:
Richard Huelsenbeck,
Veertien Achttien nieuwsbrief (PTSD versus shellshock)
Sir Mark Sykes,
De Eerste Wereldoorlog in podcast,
Ford en anderen.
Post a Comment