Monday, March 14, 2011

Isaac Lipschits

De VPRO podcast Marathon Interviews heeft in de afgelopen weken het een en ander uit 1998 on-line gezet. Vandaag zal ik ingaan op het interview dat Irene Houthuijs met Isaac Lipschits had. Later deze week kom ik op Djoeke Veninga's gesprek met Ernst van de Wetering. (feed)

Een groot deel van het interview wordt gespendeerd aan het door Isaac Lipschits laten vertellen van zijn levensverhaal. Het is een verhaal dat begint bij een joods jongetje in Rotterdam, zoon van een marktkoopman en eindigt bij een hoogleraar aan universiteiten in binnen- en buitenland. Dat is op zichzelf al indrukwekkend en het vertellen waard, maar oorlogen en jodenvervolging maken deze lange weg bepaald niet gemakkelijker. Het is een verhaal dat diepe indruk op mij maakte. Het liet me in het begin ongeveer ieder half uur de band stoppen om het gesprokene op me te laten inwerken.

Lipschits is geboren in 1938 en is daarmee van de generatie van mijn ouders en mijn schoonouders. Hoe voor hem de oorlog begon komt nauw overeen met de verhalen waarmee ik opgegroeid ben, maar dan komt de onderduik en dan het einde van de oorlog en in hetzelfde decor verloopt een ander verhaal. Isaac is verweesd en leeft eerst bij een bevriende familie en dan in een weeshuis. De enige andere overlevende uit zijn familie is zijn jongere broer, die is ingelijfd bij de familie waar hij in de oorlog is ondergedoken geweest. Isaac probeert zijn broer naar het weeshuis te halen, maar als dat niet lukt ontvoert hij hem naar de net uitgeroepen staat Israel. Maar daar worden ze opnieuw gescheiden. Broer David wordt in een kibbutz ondergebracht en Isaac moet meteen de onafhankelijkheidsoorlog in. Dat alles vindt plaats het Israel van mijn schoonouders, het decor van de verhalen die ik tegenwoordig regelmatig hoor. Het bracht deze biografie voor mij heel erg dichtbij, maar ik meen dat iedere luisteraar erdoor gegrepen zal worden.

Meer Het Marathon Interview:
Ger Harmsen,
Het Marathon Interview met Kerst 2010,
Michiel van Erp,
Ger van Elk,
Ileana Melita.
Post a Comment