Thursday, July 10, 2008

Verzonnen martelaar - OVT recensie

In OVT's serie over beroemde executies kwamen de apostelen Petrus en Paulus aan de beurt. Het gaat voornamelijk over Paulus en van hem is het niet eens zeker of hij wel terechtgesteld is. Het bijbelboek Handelingen der Apostelen, wat toch voornamelijk Lucas' versie van het leven van Paulus is, laat het einde open. In een apocriefe bron, wordt in Rome een heldhaftige, mystieke martelaarsdood van Paulus daarentegen wel beschreven.

De gasten trekken de geloofwaardigheid hiervan in twijfel. Niet alleen is de beschrijving (waarbij er melk uit de aderen van de martelaar komt) als zodanig niet aannemelijk, het tijdstip waarop een en ander moet hebben plaatsgevonden, maakt het niet waarschijnlijk dat Paulus omwille van zijn geloof zou zijn omgebracht. Zo groot was de Christelijke beweging in die tijd nog niet en daarom ook niet als gevaarlijk aangemerkt door de Romeinen.

Niet dat de Romeinen erg beschroomd waren om iemand terecht te stellen die enigszins de orde bedreigde. Dus het gepraat over een messias door christenen en hun aanvaringen met de gevestigde joodse orde, zullen in heel wat gevallen ertoe geleid hebben dat Romeinse machthebbers er eens een paar het zwijgen hebben opgelegd uit pragmatische overwegingen. Maar Paulus? Dat was een Romeins staatsburger; daar gaat dat toch ietsje minder gemakkelijk. Het zou dus ook kunnen dat de apostel een pensioentje aan de Costa Brava heeft genoten, in plaats van terechtstelling.

Meer OVT:
Socrates,
Hoeren en Agenten,
Polen,
Stalingrad,
Handlangers.


AddThis Social Bookmark Button
Post a Comment