Tuesday, October 28, 2008

De vreemde troepen - veertien achttien

Khudadad Khan is een Punjabi uit Brits Indie. Met vele andere kolonialen, uit de Britse en Franse gebieden draagt hij bij aan het bonte gezelschap van uitheemse deelnemers aan de oorlog in Europa. Hij zal ook de eerste Indier zijn die het Victoria Cross krijgt.

De Europese grootmachten haalden als het enigszins kon hun troepen ook uit de overzeese gebiedsdelen. Daar waar Tom Tacken de vraag stelt waarom de Duitser geen manschappen uit bijvoorbeeld Kameroen haalden, oppert hij dat het antwoord in racisme zou kunnen liggen. Al voegt hij toe dat het geen gemakkelijke operatie zal zijn geweest om de mannen naar het tweede rijk over te brengen en daarmee lijkt mij dat het belangrijkste antwoord gegeven is. Racisme was er wel, maar het weerhield de geallieerden er ook niet van troepen uit alle hoeken en gaten van hun imperia te betrekken.

Dat maakt de Grote Oorlog tot wereldoorlog, misschien nog wel meer dan dat er ook elders op de globe gevochten werd.

Afbeelding: Wikimedia commons

Meer Veertien Achttien:
Käthe Kollwitz,
Sir Robert Borden,
Carol I,
Herbert Hoover,
Otto Weddigen.

AddThis Social Bookmark Button

No comments: