Sunday, December 23, 2007

Tijs Goldschmidt

De uitzending van Simek 's Nachts van 16 december jl. werd weer eens een ouderwetse juweel; Simek op zijn best en een onbetaalbare gast: Tijs Goldschmidt (audio). Schrijver en bioloog Goldschmidt representeert de individualistische intellectueel, met zijn depressies, hang-ups met zijn ouders en bij wie kunst, cultuur en eventueel wetenschap de religie hebben vervangen.

Met zorgvuldig gekozen woorden en een even zo zorgvuldige dictie, geeft Goldschmidt antwoord op Simeks vragen. Hij kan puntig zijn wetenschappelijk werk samenvatten en maakt met Simek, moeiteloos de overstap naar het persoonlijke. Het gaat over zijn vader, gaat over zijn depressies en over het schrijven. Het mooie is ook dat de relatie met de vader na lange tijd hersteld is en dat de depressies door middel van dans onder controle zijn, waardoor de medicatie niet meer nodig is. En het schrijven is van droom, werkelijkheid geworden; als bioloog is Goldschmidt niet meer actief.

Het is typisch Simek om heel intuitief met Goldschmidt om te gaan en in te gaan juist niet op het intellectuele, rationele, bestudeerde in Tijs Goldschmidt. Wat heeft hij met agressie - wordt op zeker moment de hamvraag. Het siert Goldschmidt hoe eerlijk en open hij erover is. Het antwoord is niet erg gepassioneerd, waardoor bij mij de associatie met depressie makkelijk gemaakt wordt. Als vraag zou ik willen opwerpen of het ook heeft te maken met een andere opmerking die Goldschmidt over zichzelf maakt: hij verklaart geen enkele affiniteit met godsdienst en religie te hebben. De tentatieve gedachte is dat religie ook een kanaal voor passie is.

Tot zover mijn associaties. Luistert allen naar deze aflevering van Simek 's Nachts. Heel erg de moeite waard. Andere goede uitzendingen waar ik over geschreven heb zijn o.a.: Truus Menger, A. C. Baantjer en Ida de Ridder.

Share on Facebook
Post a Comment