Tuesday, September 2, 2008

Mata Hari - OVT's executies

Het motto van OVT's serie over executies luidt: "Het zwijgen opgelegd", maar voor de laatste aflevering gaat het niet echt op. Mata hari werd niet zozeer het zwijgen opgelegd, als wel gebruikt als bliksemafleider. Er moest iemand voor spionage aangepakt worden, zodat de Fransen hun geloofwaardigheid enigszins konden behouden. Barbertje moest hangen, zogezegd.

Bijna iedereen zal wel de gedachte hebben zoals die bij mij is blijven hangen, dat Greetje Zelle toch eigenlijk onschuldig was. En zelfs na de uitzending, lijken de gasten Celine Linssen en Mirthe Bron die gedachte te willen vasthouden. Er wordt dan toch iets teveel gemaakt van een potentiele persoonsverwarring met Clara Benedict. Wat namelijk zeker is, is dat Zelle in de wereld van de spionage actief was en zelfs een opleiding van de Duitsers had gehad. Anno 1917 moet dat in Frankrijk op zich al een halsmisdaad geweest zijn.

Ik vraag mij veel eerder af, of Zelle nou eigenlijk zoveel kwaad zou hebben gedaan, zelfs al zouden alle aanklachten terecht zijn en niet op deze of gene zoals Benedict afgewenteld kunnen worden. Maar dan ga je voorbij aan wat ook na OVT's gesprek overeind blijft: de Fransen hadden het nodig om een aantal spionnen te vangen en te executeren. Als beroemde executie komt Mata Hari dan dichterbij Marinus van der Lubbe in het rijtje te staan; het proces (en het vonnis) was belangrijker dan de verdachte.

Photo credit: Lucien Walery (1906) bikiniscience.com

Alle vorige executies in OVT:
Danton,
Giordano Bruno,
Maria Stuart,
Jeanne d'Arc,
Paulus,
Socrates.

AddThis Social Bookmark Button
Post a Comment