Thursday, September 3, 2009

Hoor Geschiedenis - Terug van vakantie

De podcast Hoor! Geschiedenis is terug van vakantie. Opnieuw is er elke werkdag een uitzending van ongeveer vijf minuten die de geschiedenis van Nederland een stukje verder neemt. We bevinden ons momenteel in de zogenoemde Patriottentijd - het einde van de achttiende eeuw. De verteller, Feico Houweling laat ons de zwaktes van de Republiek zien, qua internationale positie en wat betreft de interne verhoudingen en het wankele staatsbestel. In deze constellatie begint een oorlog met Engeland.

Hoor! Geschiedenis is voor mij het begin van de dag. Dat is de grote charme van een podcast die op een vast tijdstip uitkomt. Het krijgt bovendien de kwaliteit van een vervolgverhaal dat je in spanning houdt en je hartstochtelijk doet wachten op de volgende aflevering. Bovendien wordt het verhaal verrijkt met de visie van Feico Houweling op de geschiedenis en ook dat aspect houdt mij in geboeid: wat zal het commentaar van de verteller op de gebeurtenissen zijn?

Naarmate de vertelling het heden nadert is zijn opinie meer uitgesproken en meer persoonlijk geworden. Hoor! Geschiedenis is daarmee niet alleen een podcast die de ontstaansgeschiedenis van Nederland vertelt, maar ons tevens een spiegel voorhoudt en kritisch kijkt naar de ontwikkelingen en de uitkomst.

Meer Hoor! Geschiedenis:
De Spaanse Successieoorlog,
Plakkaat van Verlating,
Willem van Oranje als Bijbelfiguur,
Dagelijks genoegen: hoor! geschiedenis,
Hoor! Geschiedenis - historische podcast recensie.

No comments: